Câu hỏi:

18/03/2022 166

Khi gia nhập ASEAN, Việt Nam có thể tận dụng cơ hội nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cơ hội khi gia nhập ASEAN của Việt Nam tiếp nhận được nhiều nguồn vốn và đầu tư của các nước.

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 18/03/2022 164

Câu 2:

Một trong những mục tiêu của tổ chức ASEAN là

Xem đáp án » 18/03/2022 128

Câu 3:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16?

Xem đáp án » 18/03/2022 111

Câu 4:

Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945) không thông qua quyết định nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 83

Câu 5:

Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi 

Xem đáp án » 18/03/2022 76

Câu 6:

Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 90 của thế kỷ XX là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 76

Bình luận


Bình luận