Câu hỏi:

19/03/2022 83

Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 đã

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 đã phá thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16?

Xem đáp án » 19/03/2022 1,193

Câu 2:

Trong những năm 1945-1950, nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân nào sau đây?

Xem đáp án » 19/03/2022 188

Câu 3:

Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 90 của thế kỷ XX là gì?

Xem đáp án » 19/03/2022 124

Câu 4:

Một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc được Việt Nam vận dụng triệt để vào giải quyết vấn đề biển Đông là

Xem đáp án » 19/03/2022 100

Câu 5:

Khi mới thành lập Đảng ta lấy tên là gì?

Xem đáp án » 13/04/2022 97

Câu 6:

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?

Xem đáp án » 19/03/2022 94

Câu 7:

Nội dung nào sau đây không thuộc Hiệp định sơ bộ?

Xem đáp án » 13/04/2022 89

Bình luận


Bình luận