Câu hỏi:

19/03/2022 19

Nguyên nhân nào không phải là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của tổ chức Asean 8/8/1967

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để duy trì hòa bình và ổn định khu vực Đông Nam Á không phải là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của tổ chức Asean 8/8/1967

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16?

Xem đáp án » 19/03/2022 859

Câu 2:

Trong những năm 1945-1950, nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân nào sau đây?

Xem đáp án » 19/03/2022 154

Câu 3:

Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 90 của thế kỷ XX là gì?

Xem đáp án » 19/03/2022 102

Câu 4:

Một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc được Việt Nam vận dụng triệt để vào giải quyết vấn đề biển Đông là

Xem đáp án » 19/03/2022 84

Câu 5:

Khi mới thành lập Đảng ta lấy tên là gì?

Xem đáp án » 13/04/2022 80

Câu 6:

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?

Xem đáp án » 19/03/2022 79

Câu 7:

Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 đã

Xem đáp án » 19/03/2022 75

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »