Câu hỏi:

19/03/2022 22

Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của các lực lượng dân tộc.

Sự suy yếu của các nước đế quốc chủ nghĩa phương Tây.

Thắng lợi của phe Đồng minh trong chiến tranh chống phát xít.

Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của các lực lượng dân tộc là yếu tố y quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16?

Xem đáp án » 19/03/2022 746

Câu 2:

Trong những năm 1945-1950, nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân nào sau đây?

Xem đáp án » 19/03/2022 150

Câu 3:

Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 90 của thế kỷ XX là gì?

Xem đáp án » 19/03/2022 99

Câu 4:

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?

Xem đáp án » 19/03/2022 79

Câu 5:

Một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc được Việt Nam vận dụng triệt để vào giải quyết vấn đề biển Đông là

Xem đáp án » 19/03/2022 77

Câu 6:

Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 đã

Xem đáp án » 19/03/2022 74

Câu 7:

Khi mới thành lập Đảng ta lấy tên là gì?

Xem đáp án » 13/04/2022 72

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »