Câu hỏi:

19/03/2022 30

Khi gia nhập ASEAN, Việt Nam có thể tận dụng cơ hội nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cơ hộikhi gia nhập ASEAN của Việt Nam tiếp nhận được nhiều nguồn vốn và đầu tư của các nước.

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16?

Xem đáp án » 19/03/2022 1,016

Câu 2:

Trong những năm 1945-1950, nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân nào sau đây?

Xem đáp án » 19/03/2022 155

Câu 3:

Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 90 của thế kỷ XX là gì?

Xem đáp án » 19/03/2022 105

Câu 4:

Một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc được Việt Nam vận dụng triệt để vào giải quyết vấn đề biển Đông là

Xem đáp án » 19/03/2022 86

Câu 5:

Nội dung nào sau đây không thuộc Hiệp định sơ bộ?

Xem đáp án » 13/04/2022 82

Câu 6:

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?

Xem đáp án » 19/03/2022 82

Câu 7:

Khi mới thành lập Đảng ta lấy tên là gì?

Xem đáp án » 13/04/2022 80

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »