Câu hỏi:

19/03/2022 78

Một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc được Việt Nam vận dụng triệt để vào giải quyết vấn đề biển Đông là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc được Việt Nam vận dụng triệt để vào giải quyết vấn đề biển Đông là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những mục tiêu của tổ chức ASEAN là

Xem đáp án » 19/03/2022 82

Câu 2:

Năm 1957, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kỹ thuật nào dưới đây?

Xem đáp án » 19/03/2022 81

Câu 3:

Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi

Xem đáp án » 19/03/2022 73

Câu 4:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16?

Xem đáp án » 19/03/2022 69

Câu 5:

Nội dung nào dưới đây là sự khái quát về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX?

Xem đáp án » 19/03/2022 63

Câu 6:

Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945) không thông qua quyết định nào?

Xem đáp án » 19/03/2022 60

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »