Câu hỏi:

10/12/2019 3,574

Hp cht 2-metylbut-2-en là sn phm chính của phn ứng tách tcht nào trong các cht sau?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4);Những chất nào là đồng phân của nhau?

Xem đáp án » 10/12/2019 84,097

Câu 2:

Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Xem đáp án » 10/12/2019 55,601

Câu 3:

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là

Xem đáp án » 10/12/2019 9,372

Câu 4:

Có bao nhiêu anken ở thể khí (đktc) mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất?

Xem đáp án » 10/12/2019 5,224

Câu 5:

Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8  tác dụng với H2O (H+,to) thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng?

Xem đáp án » 10/12/2019 4,746

Câu 6:

Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

Xem đáp án » 10/12/2019 3,946

Bình luận


Bình luận