Câu hỏi:

31/03/2022 100

Quốc gia nào là nơi khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Từ những năm 40 của thế kỉ XX, trên thế giới đã diễn ra cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại, khởi đầu từ nước Mĩ.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học đi trước mở đầu cho kĩ thuật, đến lượt mình kĩ thuật lại mở đường cho

Xem đáp án » 31/03/2022 124

Câu 2:

Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học- kĩ thuật ngày nay là

Xem đáp án » 31/03/2022 123

Câu 3:

Sự phát triển của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật có tác động như thế nào đến nền văn minh nhân loại?

Xem đáp án » 31/03/2022 104

Câu 4:

Những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người là nguồn gốc của

Xem đáp án » 31/03/2022 91

Câu 5:

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại đã phát triển qua mấy giai đoạn?

Xem đáp án » 31/03/2022 91

Câu 6:

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại đã tìm ra vật liệu mới nào dưới đây?

Xem đáp án » 31/03/2022 86

Bình luận


Bình luận