Câu hỏi:

20/12/2019 1,441

Trong cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam, nông dân phải bán sức lao động của mình để làm thuê ở các nhà máy, xí nghiệp, đồn điên của tư bản Pháp. Đó là hậu quả của

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giai cấp mới ra đời do hậu quả của việc khai thác của Pháp sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Xem đáp án » 20/12/2019 5,319

Câu 2:

Thái độ chính trị của đại địa chủ phong kiến trong thời Pháp khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam

Xem đáp án » 20/12/2019 5,177

Câu 3:

Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là cơ bản nhất của giai cấp công nhân Việt Nam?

Xem đáp án » 20/12/2019 3,888

Câu 4:

Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) là

Xem đáp án » 20/12/2019 1,566

Câu 5:

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1930 là

Xem đáp án » 20/12/2019 1,536

Câu 6:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nông dân là lực lượng cách mạng đông đảo và hăng hái nhất vì

Xem đáp án » 20/12/2019 1,375

Bình luận


Bình luận