Câu hỏi:

20/12/2019 130

Số phận của người nông dân Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giai cấp mới ra đời do hậu quả của việc khai thác của Pháp sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Xem đáp án » 20/12/2019 5,327

Câu 2:

Thái độ chính trị của đại địa chủ phong kiến trong thời Pháp khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam

Xem đáp án » 20/12/2019 5,193

Câu 3:

Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là cơ bản nhất của giai cấp công nhân Việt Nam?

Xem đáp án » 20/12/2019 3,893

Câu 4:

Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) là

Xem đáp án » 20/12/2019 1,570

Câu 5:

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1930 là

Xem đáp án » 20/12/2019 1,542

Câu 6:

Trong cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam, nông dân phải bán sức lao động của mình để làm thuê ở các nhà máy, xí nghiệp, đồn điên của tư bản Pháp. Đó là hậu quả của

Xem đáp án » 20/12/2019 1,445

Câu 7:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nông dân là lực lượng cách mạng đông đảo và hăng hái nhất vì

Xem đáp án » 20/12/2019 1,378

Bình luận


Bình luận