Câu hỏi:

21/12/2019 16,619

Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hoá” nhằm

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiền thân của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là

Xem đáp án » 21/12/2019 37,228

Câu 2:

Nguyên nhân chủ quan nào là cơ bản làm cho khởi nghĩa Yên Bái thất bại?

Xem đáp án » 21/12/2019 10,132

Câu 3:

Nội dung nào dưới đây gắn liền với Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930)?

Xem đáp án » 21/12/2019 7,683

Câu 4:

Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cho các thành viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được tập hợp lại thành

Xem đáp án » 21/12/2019 7,674

Câu 5:

Cuối năm 1924, đã diễn ra sự kiện gì gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

Xem đáp án » 21/12/2019 5,602

Câu 6:

Những hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gắn bó mật thiết với vai trò của Nguyễn Ái Quốc?

Xem đáp án » 21/12/2019 3,186

Bình luận


Bình luận