Câu hỏi:

21/12/2019 357

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Mĩ Latinh được gọi là "Lục địa bùng cháy", một trong những lí do sau đây đúng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Nam Phi là

(Hoặc: Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng của người dân da đen ở Nam Phi là)

Xem đáp án » 21/12/2019 68,911

Câu 2:

Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nenxơn Manđêla?

Xem đáp án » 21/12/2019 35,988

Câu 3:

Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc dã man ở Nam Phi là

Xem đáp án » 22/12/2019 21,284

Câu 4:

Từ những thập niên đầu của thế kỉ XX nhiều nước Mĩ Latinh đã thoát khỏi sự lệ thuộc của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước nào?

Xem đáp án » 21/12/2019 13,274

Câu 5:

Âm mưu của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đối với khu vực Mĩ Latinh là

Xem đáp án » 21/12/2019 12,066

Câu 6:

Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cơ bản bị tan rã từ khi

Xem đáp án » 22/12/2019 10,043

Câu 7:

Tháng 4-1994, ông Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của Cộng hoà Nam Phi. Sự kiện lịch sử đó đã đánh dấu

Xem đáp án » 21/12/2019 9,479

Bình luận


Bình luận