Câu hỏi:

16/04/2022 134

4 phát minh kĩ thuật quan trọng của người Trung Quốc thời phong kiến là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- 4 phát minh kĩ thuật quan trọng của người Trung Quốc thời phong kiến là: kĩ tghuataj làm giấy; la bàn; thuốc súng và kĩ thuật in.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phạm vi lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Phù Nam thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

Xem đáp án » 16/04/2022 390

Câu 2:

Phạm vi lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Chăm-pa thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

Xem đáp án » 16/04/2022 316

Câu 3:

Khúc Thừa Dụ nổi dậy đấu tranh giành quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 16/04/2022 141

Câu 4:

Lãnh thổ của nhà nước Âu Lạc thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

Xem đáp án » 16/04/2022 117

Câu 5:

Tư liệu hiện vật có ưu điểm và nhược điểm gì?

Xem đáp án » 16/04/2022 107

Câu 6:

Phật giáo ra đời vào thời gian nào? do ai sáng lập ra? Trình bày những hiểu biết của em về sự ra đời của Phật giáo.

Xem đáp án » 16/04/2022 103

Bình luận


Bình luận