Câu hỏi:

16/04/2022 41

Vì sao nói: “Hoàng Hà vừa là niềm kiêu hãnh vừa là nỗi buồn của nhân dân Trung Quốc”?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- “Hoàng Hà là niềm kiêu hãnh của nhân dân Trung Quốc” vì phù sa ở đây đã bồi tụ nên nhiều đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu, thuận lợi phát triển nông nghiệp.

- Nói “Hoàng Hà là nỗi buồn của nhân dân Trung Quốc” vì tình trạng lũ lụt gây ra rất nhiều khó khăn, thiệt hại cho đời sống của người dân.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phạm vi lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Phù Nam thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

Xem đáp án » 16/04/2022 346

Câu 2:

Phạm vi lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Chăm-pa thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

Xem đáp án » 16/04/2022 283

Câu 3:

Khúc Thừa Dụ nổi dậy đấu tranh giành quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 16/04/2022 126

Câu 4:

4 phát minh kĩ thuật quan trọng của người Trung Quốc thời phong kiến là gì?

Xem đáp án » 16/04/2022 113

Câu 5:

Tư liệu hiện vật có ưu điểm và nhược điểm gì?

Xem đáp án » 16/04/2022 89

Câu 6:

Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo nào?

Xem đáp án » 16/04/2022 83

Câu 7:

Cuộc thi chạy Marathon có nguồn gốc từ đâu?

Xem đáp án » 16/04/2022 83

Bình luận


Bình luận