Câu hỏi:

16/04/2022 47

Tại sao An Dương vương lựa chọn vùng Cổ Loa để xây dựng kinh đô?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- An Dương Vương lựa chọn vùng Cổ Loa để xây dựng kinh đô, vì:

+ Phong Khê (vùng Đông Anh, Hà Nội) lúc bấy giờ là vùng đất đông dân, địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, trù phú.

+ Phong Khê gần với sông Hồng lại có sông Hoàng (Hoàng Giang) chảy qua. Các dòng sông cung cấp nguồn nước dồi dào, nguồn thủy sản phong phú đồng thời bồi tụ phù sa đất đai. Mặt khác, sông Hoàng là đường nối giữa sông Hồng ở mạn phía Nam và sông Cầu ở mạn phía Bắc.

=>Đóng đô ở Phong Khê sẽ thuận lợi cho việc đi lại và phát triển sản xuất của cư dân.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phạm vi lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Phù Nam thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

Xem đáp án » 16/04/2022 337

Câu 2:

Phạm vi lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Chăm-pa thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

Xem đáp án » 16/04/2022 271

Câu 3:

Khúc Thừa Dụ nổi dậy đấu tranh giành quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 16/04/2022 113

Câu 4:

4 phát minh kĩ thuật quan trọng của người Trung Quốc thời phong kiến là gì?

Xem đáp án » 16/04/2022 79

Câu 5:

Tại sao nói “Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin?”

Xem đáp án » 16/04/2022 77

Câu 6:

Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo nào?

Xem đáp án » 16/04/2022 77

Câu 7:

Tại sao người Việt cổ có tục xăm mình?

Xem đáp án » 16/04/2022 73

Bình luận


Bình luận