Câu hỏi:

16/04/2022 61

Em có suy nghĩ gì về việc Lí Bí xưng Lý Nam Đế và đặt tên nước là Vạn Xuân?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nhận xét:

+ Lý Bí lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà nước riêng đã thể hiện tinh thần và ý chí độc lập, tự chủ và tự hào về vị thế của đất nước (Lý Bí xưng là “đế”, sánh ngang với các hoàng đế Trung Hoa).

+ Lý Bí đặt tên nhà nước là Vạn Xuân với mong muốn cho đất nước ta được độc lập, trường tồn đến vạn mùa xuân.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phạm vi lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Phù Nam thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

Xem đáp án » 16/04/2022 339

Câu 2:

Phạm vi lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Chăm-pa thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

Xem đáp án » 16/04/2022 272

Câu 3:

Khúc Thừa Dụ nổi dậy đấu tranh giành quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 16/04/2022 117

Câu 4:

4 phát minh kĩ thuật quan trọng của người Trung Quốc thời phong kiến là gì?

Xem đáp án » 16/04/2022 86

Câu 5:

Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo nào?

Xem đáp án » 16/04/2022 79

Câu 6:

Tại sao nói “Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin?”

Xem đáp án » 16/04/2022 78

Câu 7:

Tại sao người Việt cổ có tục xăm mình?

Xem đáp án » 16/04/2022 74

Bình luận


Bình luận