Câu hỏi:

16/04/2022 142

Khúc Thừa Dụ nổi dậy đấu tranh giành quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Hoàn cảnh:

+ Từ cuối thế kỉ X, nhà Đường suy yếu nên khóa kiểm soát tình hình An Nam.

+ Nhân cơ hội đó, giữa năm 905, một hào trưởng địa phương ở Hải Dương là Khúc Thừa Dụ đã nổi dậy đánh chiếm thành Tống Bình, lật đổ chính quyền đô hộ rồi xưng là Tiết độ sứ, xây dựn chính quyền tự chủ của người Việt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phạm vi lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Phù Nam thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

Xem đáp án » 16/04/2022 390

Câu 2:

Phạm vi lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Chăm-pa thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

Xem đáp án » 16/04/2022 316

Câu 3:

4 phát minh kĩ thuật quan trọng của người Trung Quốc thời phong kiến là gì?

Xem đáp án » 16/04/2022 134

Câu 4:

Lãnh thổ của nhà nước Âu Lạc thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

Xem đáp án » 16/04/2022 117

Câu 5:

Tư liệu hiện vật có ưu điểm và nhược điểm gì?

Xem đáp án » 16/04/2022 107

Câu 6:

Phật giáo ra đời vào thời gian nào? do ai sáng lập ra? Trình bày những hiểu biết của em về sự ra đời của Phật giáo.

Xem đáp án » 16/04/2022 103

Bình luận


Bình luận