Câu hỏi:

01/05/2022 39

Tìm những từ ngữ thích hợp điền chỗ chấm.

Thanh cảm thấy ............................... khi trở về ngôi nhà của bà.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thanh cảm thấy được bà che chở, thanh thản, bình yên khi trở về ngôi nhà của bà.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong câu: “Thanh đến bên bể múc nước vào thau rửa mặt”

Xem đáp án » 01/05/2022 73

Câu 2:

Tìm hai từ đồng nghĩa với từ “hiền từ” trong câu sau: “Bà thôi nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và mến thương”.

Xem đáp án » 01/05/2022 63

Câu 3:

a. Từ “lưng” trong câu “Lưng bà đã còng”. Mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

b. Tìm 5 từ lưng mang nghĩa chuyển.

Xem đáp án » 01/05/2022 59

Câu 4:

Trong từ “bình yên”, tiếng “yên” gồm những bộ phận nào cấu tạo thành?

Xem đáp án » 01/05/2022 46

Câu 5:

Nếu em là Thanh, em sẽ nói gì với bà?

Xem đáp án » 01/05/2022 43

Câu 6:

Dòng nào dưới đây cho thấy bà của Thanh đã già?

Xem đáp án » 01/05/2022 38

Bình luận


Bình luận