Câu hỏi:

01/05/2022 141

Xác định phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
PTBĐ: Tự sự

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào văn bản “Tức nước vỡ bờ” trích tác phẩm “Tắt đèn” của nhà văn Ngô Tất Tố, em hãy vào vai nhân vật chị Dậu kể lại đoạn truyện: chị Dậu đánh lại tên cai lệ và người nhà lí trưởng.

Xem đáp án » 01/05/2022 362

Câu 2:

Xác định ít nhất một từ tượng hình có trong đoạn trích trên?

Xem đáp án » 01/05/2022 231

Câu 3:

Nêu ý nghĩa của văn bản có chứa đoạn trích trên?

Xem đáp án » 01/05/2022 184

Câu 4:

Em hãy đọc kĩ đoạn trích sau đây để trả lời câu hỏi:

“Cô tôi vẫn tươi cười kể các chuyện cho tôi nghe. Có một bà họ nội xa vào trong ấy cân gạo về bán. Bà ta một hôm đi qua chợ thấy mẹ tôi ngồi cho con bú ở bên rổ bóng đèn. Mẹ tôi ăn vận rách rưới, mặt mày xanh bủng, ngưởi gầy rạc đi, thấy thế bà ta thương tình toan gọi hỏi han xem sao thì mẹ tôi vội quay đi, lấy nón che ...

Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá những cổ tục đã đầy đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá, hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi.....”

Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?

Xem đáp án » 01/05/2022 179

Câu 5:

Trình bày nội chính của đoạn trích bằng một câu văn?

Xem đáp án » 01/05/2022 167

Bình luận


Bình luận