Câu hỏi:

13/07/2024 716

Đọc thông tin sơ đồ 4, hãy nêu và giải thích nguyên nhân bùng nổ phong trào cải cách tôn giáo.

Đọc thông tin sơ đồ 4, hãy nêu và giải thích nguyên nhân bùng nổ phong trào cải cách tôn giáo (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nguyên nhân bùng nổ phong trào cải cách tôn giáo.

+ Thời kì trung đại, Thiên Chúa giáo là chỗ dựa vững chắc nhất của chế độ phong kiến, chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội.

+ Đến cuối thời trung đại, Giáo hội Thiên chúa giáo ngày càng có xu hướng cản trở sự phát triển của văn hóa, khoa học.

+ Sự tồn tại của Giáo hội Thiên Chúa giáo đã cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản đang lên.

=> Giai cấp tư sản đang lên đòi thay đổi và “cải cách” tổ chức, giáo lí của Giáo hội Thiên Chúa giáo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về Mác-tin Lu-thơ và Giăng Can-vanh để giới thiệu với thầy cô và các bạn trong lớp.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,053

Câu 2:

Lập bảng thống kê thể hiện nguyên nhân, nội dung và tác động của cuộc cải cách tôn giáo.

Nguyên nhân

Nội dung

Tác động

 

 

 

Xem đáp án » 13/07/2024 745

Câu 3:

Ngày 31/10/1517, Mác-tin Lu-thơ đã dán Luận văn 95 điều do ông viết lên cổng Trường Đại học Vít-ten-bớt (Đức) – nơi ông đang là giáo sư dạy môn Thần học. Đây được coi là sự kiện khởi đầu cuộc Cải cách Tôn giáo. Từ đó, tư tưởng của Mác-tin Lu-thơ trở thành nguyên lý nền tảng cho phong trào Cải cách tôn giáo. Vậy vì sao diễn ra phong trào Cải cách Tôn giáo? Nội dung và tác động của cuộc Cải cách tôn giáo đối với xã hội phong kiến Tây Âu như thế nào?

Xem đáp án » 11/07/2024 496

Câu 4:

Đọc thông tin và quan sát các hình 4.1, 4.2 hãy nêu nội dung và tác động của Cuộc cải cách tôn giáo.

Đọc thông tin và quan sát các hình 4.1, 4.2 hãy nêu nội dung và tác động của Cuộc cải cách tôn giáo (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 482

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900