Câu hỏi:

06/05/2022 30

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình từ 20.7 đến 20.9 hãy giới thiệu một số danh nhân văn hóa tiêu biểu dưới thời Lê Sơ.

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình từ 20.7 đến 20.9 hãy giới thiệu một số danh (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Giới thiệu về Nguyễn Trãi (1380 - 1442)

- Nguyễn Trãi (1380 – 1442) là bậc công thần hàng đầu của nhà Lê sơ, đồng thời là nhà tư tưởng, nhà văn hóa lớn của Việt Nam.

- Nguyễn Trãi có nhiều cống hiến đặc biệt đối với nền văn hiến nước nhà ở nhiều lĩnh vực. Các tác phẩm tiêu biểu của ông là: Quân trung từ mệnh tập; Bình Ngô đại cái, Dư địa chí, Lam Sơn thực lục…

* Giới thiệu về Lê Thánh Tông (1442 – 1497)

- Lê Thánh Tông là vị vua thứ tư của nhà Lê sơ.

- Lê Thánh Tông được ca ngợi là vị vua anh minh, vị anh hùng tài lược, có vốn kiến thức uyên thâm.

* Giới thiệu về Ngô Sĩ Liên (thế kỉ XV)

- Ông là nhà sử học nổi tiếng của Đại Việt ở thế kỉ XV.

- Ngô Sĩ Liên là người khởi thảo bộ Đại Việt sử kí toàn thư – bộ chính sử Việt Nam xưa nhất còn tồn tại đến ngày nay, được khắc in vào cuối thế kỉ XVII.

* Giới thiệu về Ngô Sĩ Liên (1442 - ?)

- Lương Thế Vinh là người đứng đầu Viện Hàn lâm thời vua Lê Thánh Tông.

- Ông là người có tài năng ở nhiều lĩnh vực. Tác phẩm tiêu biểu của ông là: Đại thành toán pháp – đây được coi là bộ sách giáo khoa về toán học đầu tiên ở Việt Nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy liệt kê các thành tựu tiêu biểu về văn hóa, giáo dục của Đại Việt thời Lê Sơ.

Xem đáp án » 06/05/2022 57

Câu 2:

Sưu tầm tư liệu và giới thiệu về di tích Lam Kinh hoặc Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Xem đáp án » 06/05/2022 39

Câu 3:

Về nhà Lê sơ, trong dân gian lưu truyền câu ca:

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn

Vậy nhà Lê sơ được thành lập như thế nào? Tình hình kinh tế - xã hội, sự phát triển văn hóa, giáo dục ra sao? Một số danh nhân văn hóa tiêu biểu là ai?

Xem đáp án » 06/05/2022 35

Câu 4:

Đọc thông tin, tư liệu, hãy nêu những nét chính về tổ chức bộ máy nhà nước, quân đội, pháp luật của Đại Việt thời Lê sơ.

Xem đáp án » 06/05/2022 33

Câu 5:

Theo em, lời của Thân Nhân Trung trong bài văn khắc trên bia tiến sĩ tại Văn Miếu năm 1442 có ý nghĩa như thế nào đối với vấn đề trọng dụng nhân tài hiện nay.

Xem đáp án » 06/05/2022 33

Câu 6:

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình từ 20.4 đến 20.6 hãy giới thiệu sự phát triển văn hóa, giáo dục của Đại Việt thời Lê sơ.

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình từ 20.4 đến 20.6 hãy giới thiệu sự phát triển văn hóa (ảnh 1)

Xem đáp án » 06/05/2022 31

Bình luận


Bình luận