Câu hỏi:

09/05/2022 22

Từ kết quả thí nghiệm của mình, bạn hãy tính động lượng của các xe trước và sau va chạm. So sánh độ thay đổi động lượng của xe 1 và xe 2.

Từ kết quả thí nghiệm của mình, bạn hãy tính động lượng của các xe trước và sau va chạm. So sánh độ thay đổi động lượng của xe 1 và xe 2. (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tham khảo bảng kết quả thí nghiệm:

Chọn khối lượng hai xe bằng nhau và bằng 0,245 kg.

 

Trước va chạm

Sau va chạm

Tốc độ xe 1 (m/s)

0,444

0,316

Tốc độ xe 2 (m/s)

0,316

0,438

Động lượng xe 1 (kg.m/s)

0,109

0,077

Động lượng xe 2 (kg.m/s)

0,077

0,107

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe 1 trước va chạm

Từ kết quả thí nghiệm của mình, bạn hãy tính động lượng của các xe trước và sau va chạm. So sánh độ thay đổi động lượng của xe 1 và xe 2. (ảnh 2)

+ Độ thay đổi động lượng của xe 1: Δpxe1=p1'p1

Chiếu xuống chiều dương đã chọn: Δpxe1=0,0770,109=0,186kg.m/s

+ Độ thay đổi động lượng của xe 2: Δpxe2=p2'p2

Chiếu xuống chiều dương đã chọn: Δpxe2=0,107+0,077=0,184kg.m/s

Kết luận: độ thay đổi động lượng của 2 xe gần bằng nhau, nghĩa là xe 1 có động lượng giảm bao nhiêu thì xe 2 có động lượng tăng bấy nhiêu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Va chạm giữa các vật là hiện tượng thường gặp. Lực gây ra do va chạm có thể rất nhỏ như khi các phân tử không khí va chạm lên da chúng ta, nhưng có thể rất lớn như khi các thiên thạch va chạm với nhau ngoài vũ trụ. Ta đã biết rằng động lượng và năng lượng của hệ kín luôn được bảo toàn, tuy nhiên động lượng và năng lượng của từng vật trong va chạm thì có thể thay đổi. Vậy khi các vật va chạm với nhau, động lượng và năng lượng của chúng thay đổi như thế nào?

Xem đáp án » 09/05/2022 29

Câu 2:

Bạn cần sử dụng một quả bóng nhỏ như quả bóng tennis đặt bên trên một quả bóng chuyền hơi và thả rơi hệ hai quả bóng từ một độ cao nhỏ, sau khi quả bóng chuyền va chạm với mặt đất, hãy quan sát và ghi nhận chiều cao đạt được của các quả bóng. Chú ý chỉ tiến hành tại nơi rộng rãi.

Dựa vào định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn năng lượng, thảo luận để giải thích kết quả tại sao quả bóng nhỏ có thể đạt được độ cao khá lớn so với độ cao khi thả hai quả bóng.

Xem đáp án » 09/05/2022 28

Câu 3:

Hãy thảo luận để tìm hiểu các hiện tượng thực tế sau:

1. Giải thích tại sao khi bắt bóng thì thủ môn phải co tay, cuộn người lại?

2. Hãy dựa vào các hiểu biết về động lượng và lực trong hiện tượng va chạm để giải thích tác dụng của túi khí ô tô giúp giảm chấn thương của người trong xe ô tô xảy ra va chạm?

3. Tại sao khi thả quả bóng xuống mặt sàn, khi nảy lên, bóng không thể lên tới độ cao ban đầu?

Xem đáp án » 09/05/2022 27

Câu 4:

Từ kết quả thí nghiệm của mình, bạn hãy tính động năng của từng xe đo trước và sau va chạm. So sánh tổng động năng của hai xe trước và sau va chạm.

Xem đáp án » 09/05/2022 25

Câu 5:

Từ kết quả thí nghiệm ở bảng 2.1, vận tốc của xe 1 là +0,444 m/s. Điền dấu đại số của vận tốc, động lượng từng xe vào bảng 2.2.

Từ kết quả thí nghiệm ở bảng 2.1, vận tốc của xe 1 là +0,444 m/s. Điền dấu đại số của vận tốc, động lượng từng xe vào bảng 2.2. (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/05/2022 23

Câu 6:

Trong va chạm hoàn toàn mềm, hãy thảo luận và cho biết phần động năng bị giảm đã chuyển thành dạng năng lượng nào?

Xem đáp án » 09/05/2022 23

Bình luận


Bình luận