Câu hỏi:

12/05/2022 19

Biến k thuộc số kiểu thực, cách khai báo nào sau đây là sai:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Khai báo theo quy tắc: =

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong ngôn ngữ lập trình Python, câu lệnh nào sau đây là khai báo biến?

Xem đáp án » 12/05/2022 39

Câu 2:

Để khai báo biến x kiểu thực ta viết:

Xem đáp án » 12/05/2022 34

Câu 3:

Cho đoạn chương trình sau:

b=3.5

print(b)

Biến b thuộc dữ liệu kiểu:

Xem đáp án » 12/05/2022 34

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

a=10

print(a)

Biến a thuộc dữ liệu kiểu:

Xem đáp án » 12/05/2022 33

Câu 5:

Cho đoạn chương trình sau:

kt=False

print(kt)

Biến kt thuộc dữ liệu kiểu:

Xem đáp án » 12/05/2022 32

Câu 6:

Để khai báo biến x kiểu nguyên ta viết:

Xem đáp án » 12/05/2022 30

Câu 7:

Để khai báo biến z kiểu logic ta viết:

Xem đáp án » 12/05/2022 29

Bình luận


Bình luận