Câu hỏi:

12/05/2022 1,219

Cho đoạn chương trình sau:

d={1:2,2:4,3:9}

Print(d.pop(2))

Print(d)

Trên màn hình sẽ xuất hiện giá trị là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Lệnh Print(d.pop(2)) sẽ xóa và lấy giá trị phần tử được xóa là phần tử số 2, vì vậy trên màn hình sẽ xuất hiện giá trị của phần tử số 2 là 4.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu lệnh d.clear() có nghĩa là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,684

Câu 2:

Gán giá trị cho một biến dict được thực hiện theo cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,519

Câu 3:

Để khởi tạo biến d có kiểu dict (chưa gán giá trị) ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,313

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

d={‘ten’:’Nguyễn Văn An’, ‘tuổi’:21}

print(d[‘ten’])

Kết quả là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,046

Câu 5:

Cho đoạn chương trình sau:

friend_ages = {'An': 24, 'Binh': 30, 'Cuc': 27, 'Dat': 30, 'Hoa': 18}

print(len(friend_ages))

Kết quả là:

Xem đáp án » 12/05/2022 922

Câu 6:

Cho đoạn chương trình sau:

d={1:2,2:4,3:9}

Print(d.popitem())

Print(d)

Trên màn hình sẽ xuất hiện giá trị là:

Xem đáp án » 12/05/2022 875

Bình luận


Bình luận