Câu hỏi:

13/05/2022 27

Sưu tầm thông tin, hình ảnh về thiên nhiên Bắc Mỹ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sưu tầm thông tin, hình ảnh về thiên nhiên Bắc Mỹ. (ảnh 1)

Sưu tầm thông tin, hình ảnh về thiên nhiên Bắc Mỹ. (ảnh 2)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào thông tin và hình ảnh trong mục 4, hãy trình bày sự phân hóa thiên nhiên ở Bắc Mỹ.

Dựa vào thông tin và hình ảnh trong mục 4, hãy trình bày sự phân hóa thiên nhiên ở Bắc Mỹ. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Câu 2:

Dựa vào thông tin và hình trong mục 2, hãy trình bày sự phân hóa khí hậu của Bắc Mỹ.

Dựa vào thông tin và hình trong mục 2, hãy trình bày sự phân hóa khí hậu của Bắc Mỹ.  (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 19

Câu 3:

Quan sát bản đồ tự nhiên châu Mỹ (trang 140) và đọc thông tin, quan sát hình ảnh trong mục 3, hãy trình bày đặc điểm của sông, hồ ở Bắc Mỹ.

Quan sát bản đồ tự nhiên châu Mỹ (trang 140) và đọc thông tin, quan sát hình ảnh trong mục 3, hãy trình bày đặc điểm của sông, hồ ở Bắc Mỹ. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 19

Câu 4:

Thiên nhiên Bắc Mỹ phân hóa đa dạng, phức tạp từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây. Em hãy nêu một số hiểu biết về thiên nhiên Bắc Mỹ.

Xem đáp án » 13/05/2022 18

Câu 5:

Xác định vị trí của các thảm thực vật đài nguyên, rừng lá kim, rừng lá rộng, thảo nguyên trên bản đồ tự nhiên khu vực Bắc Mỹ (trang 140).

Xem đáp án » 13/05/2022 16

Câu 6:

Quan sát hình 1 (trang 140) và đọc thông tin mục 1 hãy trình bày sự phân hóa địa hình ở Bắc Mỹ.

Quan sát hình 1 (trang 140) và đọc thông tin mục 1 hãy trình bày sự phân hóa địa hình ở Bắc Mỹ. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 14

Bình luận


Bình luận