Câu hỏi:

13/05/2022 18

Dựa vào thông tin và hình ảnh trong mục c, hãy nêu những nét đặc sắc của văn hóa Mỹ La-tinh.

Dựa vào thông tin và hình ảnh trong mục c, hãy nêu những nét đặc sắc của văn hóa Mỹ La-tinh. (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cư dân bản địa ở Trung và Nam Mỹ là chủ nhân của nhiều nền văn hóa nổi tiếng như: văn háo Mya-a; văn hóa In-ca; văn hóa A-dơ-tếch…

- Sau khi người Âu gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sang xâm chiếm, sự pha trộn văn hóa của các tộc người đã hình thành ở Trung và Nam Mỹ một nền văn hóa Mỹ La-tinh độc đáo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào thông tin trong mục a và hình 1 (trang 146), hãy:

- Xác định các luồng nhập cư vào Trung và Nam Mỹ.

- Cho biết thành phần chủng tộc của cư dân Trung và Nam Mỹ.    
Dựa vào thông tin trong mục a và hình 1 (trang 146), hãy: - Xác định các luồng nhập cư vào Trung và Nam Mỹ. - Cho biết thành phần chủng tộc của cư dân Trung và Nam Mỹ.      (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 32

Câu 2:

Đọc thông tin và quan sát hình 1 trong mục b, hãy:

- Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ.

- Kể tên và xác định vị trí của các thành phố có từ 10 triệu người trở lên ở Trung và Nam Mỹ.

Đọc thông tin và quan sát hình 1 trong mục b, hãy: - Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. - Kể tên và xác định vị trí của các thành phố có từ 10 triệu người trở lên ở Trung và Nam Mỹ. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 28

Câu 3:

Dựa vào bảng số liệu và thông tin trong mục b, hãy:

- Nhận xét sự thay đổi diện tích rừng A-ma-dôn ở Bra-xin giai đoạn 1970-2019.

- Nêu nguyên nhân của việc suy giảm rừng A-ma-dôn.

- Nêu một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn.

Dựa vào bảng số liệu và thông tin trong mục b, hãy:  - Nhận xét sự thay đổi diện tích rừng A-ma-dôn ở Bra-xin giai đoạn 1970-2019.  - Nêu nguyên nhân của việc suy giảm rừng A-ma-dôn.  - Nêu một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 28

Câu 4:

Đọc thông tin tong mục a, hãy nêu khái quá đặc điểm rừng A-ma-dôn.

Xem đáp án » 13/05/2022 25

Câu 5:

Nêu hiểu biết của em về dân cư, xã hội của khu vực Trung và Nam Mỹ?

Xem đáp án » 13/05/2022 24

Câu 6:

Tìm hiểu một nét văn hóa Mỹ La-tinh và chia sẻ với các bạn.

Xem đáp án » 15/05/2022 21

Câu 7:

Đọc thông tin và quan sát hình 1 trong mục b, hãy:

- Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ.

- Kể tên và xác định vị trí của các thành phố có từ 10 triệu người trở lên ở Trung và Nam Mỹ.

Đọc thông tin và quan sát hình 1 trong mục b, hãy: - Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. - Kể tên và xác định vị trí của các thành phố có từ 10 triệu người trở lên ở Trung và Nam Mỹ. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 21

Bình luận


Bình luận