Câu hỏi:

13/05/2022 52

Em hãy giúp cô giáo tạo trang tính. Điểm thi khảo sát có các cột Họ và tên, Toán, Văn, Anh và Điểm trung bình. Dùng các hàm hay công thức để tính toán rồi trình bày trang tính.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Em hãy giúp cô giáo tạo trang tính. Điểm thi khảo sát có các cột Họ và tên, Toán, Văn, Anh và Điểm trung bình (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy thực hiện lệnh in bảng dữ liệu rút gọn bằng cách ẩn đi tất cả các cột ứng với các lớp cụ thể từ 7A đến 7H.

Xem đáp án » 13/05/2022 39

Câu 2:

Tại sao khi in dữ liệu ra giấy lại không nhìn thấy các đường kẻ?

Bạn An in dữ liệu trong Bảng 2. Dự kiến số lượng cây cần trồng (Hình 10.1a) ra giấy nhưng kết quả nhận được là bảng dữ liệu không có các đường kẻ (Hình 10.1b) giống như bạn nhìn thấy trên màn hình máy tính. Em có biết lí do tại sao không?

Tại sao khi in dữ liệu ra giấy lại không nhìn thấy các đường kẻ (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 38

Câu 3:

Quan sát lệnh in một trang tính và so sánh với lệnh in văn bản mà em đã học ở lớp 6, có điểm gì giống nhau giữa hai lệnh in này?

Xem đáp án » 13/05/2022 30

Câu 4:

Em hãy quan sát và nêu các bước in một trang tính

Xem đáp án » 13/05/2022 24

Bình luận


Bình luận