Câu hỏi:

13/05/2022 16

Em hãy tạo hiệu ứng cho các trang và đối tượng để hoàn thiện bài trình chiếu báo cáo dự án của nhóm em.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tạo hiệu ứng chuyển trang: Chọn trang chiếu, chọn thẻ Transitons, chọn kiểu hiệu ứng.

Em hãy tạo hiệu ứng cho các trang và đối tượng để hoàn thiện bài trình chiếu báo cáo dự án của nhóm em (ảnh 1)

- Tạo hiệu ứng đối tượng bài trình chiếu: Chọn trang chiếu, chọn đối tượng, chọn thẻ Animations, chọn kiểu hiệu ứng.

Em hãy tạo hiệu ứng cho các trang và đối tượng để hoàn thiện bài trình chiếu báo cáo dự án của nhóm em (ảnh 2)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy bổ sung hiệu ứng động cho bài trình chiếu ghi trong tệp Baitaptinhoc7.pptx. Xem lại nội dung, định dạng, hiệu ứng của từng trang để hoàn thiện bài trình chiếu.

Xem đáp án » 13/05/2022 24

Câu 2:

1. Em hãy quan sát hai trang chiếu có cùng nội dung. Một trang không có hiệu ứng động, một trang có thêm hiệu ứng cho các đối tượng.

2. Em thích xem trang nào hơn? Vì sao? Em có muốn sử dụng các hiệu ứng động trong bài trình chiều của mình không?

3. Sử dụng hiệu ứng động cần lưu ý những điều gì? Tại sao?

Xem đáp án » 13/05/2022 15

Câu 3:

Em hãy ghép mỗi nội dung ở cột A với một nội dung ở cột B

Em hãy ghép mỗi nội dung ở cột A với một nội dung ở cột B (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 13

Bình luận


Bình luận