Câu hỏi:

18/06/2019 4,262

Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = 4cos(πt - π/6) cm và  x2 = = 4cos(πt - π/2) cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu trả lời đúng. Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào

Xem đáp án » 18/06/2019 7,412

Câu 2:

Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B cùng pha và cách nhau 6cm, bước sóng λ = 1cm. Xét hai điểm C, D trên mặt nước tạo thành hình vuông ABCD. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên CD là:

Xem đáp án » 18/06/2019 1,966

Câu 3:

Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp giống nhau A và B dao động với cùng biên độ 2 cm, cùng tần số 20 Hz, tạo ra trên mặt chất lỏng hai sóng truyền đi với tốc độ 40 cm/s. Điểm M trên mặt chất lỏng cách A đoạn 18 cm và cách B 7 cm có biên độ dao động bằng

Xem đáp án » 18/06/2019 1,949

Câu 4:

Nguồn sóng có phương trình u = 2cos(2πt + π/4) (cm). Biết sóng lan truyền với bước sóng 0,4m. Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình dao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10cm là

Xem đáp án » 18/06/2019 1,786

Câu 5:

Sóng truyền từ A đến M dọc theo phương truyền với bước sóng λ = 30cm. Biết M cách A một khoảng 15 cm. Sóng tại M có tính chất nào sau đây so với sóng tại A?

Xem đáp án » 18/06/2019 1,707

Câu 6:

Con lắc đơn có chiều dài dây treo l, một đầu cố định và một đầu gắn vật nhỏ, dao động điều hoà tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Tần số của dao động là:

Xem đáp án » 18/06/2019 1,591

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK