Câu hỏi:

14/05/2022 21

Bảng sau cho biết tỉ lệ các bạn trong trường dự đoán đội vô địch giải bóng đá học sinh khối 7:

Hãy hoàn thiện biểu đồ Hình 5.10 vào vở để biểu diễn bảng thống kê này (ảnh 1)

Hãy hoàn thiện biểu đồ Hình 5.10 vào vở để biểu diễn bảng thống kê này.

Hãy hoàn thiện biểu đồ Hình 5.10 vào vở để biểu diễn bảng thống kê này (ảnh 2)

 

 

 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Biểu đồ đã hoàn thiện có dạng như sau:

 Hãy hoàn thiện biểu đồ Hình 5.10 vào vở để biểu diễn bảng thống kê này (ảnh 3)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho biểu đồ Hình 5.18.

a) Cho biết các thành phần của biểu đồ này.  b) Hình tròn trong biểu đồ được chia thành mấy hình quạt (ảnh 1)

a) Cho biết các thành phần của biểu đồ này.

b) Hình tròn trong biểu đồ được chia thành mấy hình quạt? Mỗi hình quạt biểu diễn số liệu nào?

c) Châu lục nào có số dân đông nhất? Ít nhất?

d) Biết rằng năm 2020 tổng số dân của 5 châu lục là 7 773 triệu người. Tính số dân của mỗi châu lục.

Xem đáp án » 14/05/2022 43

Câu 2:

Biểu đồ Hình 5.20 cho biết tỉ lệ thành viên theo nhóm máu của một đội hiến máu gồm 200 tình nguyện viên.

Hỏi:  a) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A, bao nhiêu người mang nhóm máu B?  b) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A hoặc O (ảnh 1)

Hỏi:

a) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A, bao nhiêu người mang nhóm máu B?

b) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A hoặc O?

Xem đáp án » 14/05/2022 31

Câu 3:

Từ biểu đồ Hình 5.4, em hãy lập bảng thống kê tỉ lệ các nguyên nhân gây tai nạn thương tích ở trẻ em Việt Nam.

Từ biểu đồ Hình 5.4, em hãy lập bảng thống kê tỉ lệ các nguyên nhân gây tai nạn thương tích ở trẻ em Việt Nam (ảnh 1)

Xem đáp án » 14/05/2022 29

Câu 4:

Biểu đồ Hình 5.7 cho biết tỉ lệ các loại kem bán được trong một ngày của một cửa hàng kem.

 a) Em hãy chỉ ra các thành phần của biểu đồ trên.  b) Trong biểu đồ trên, hình tròn được chia thành mấy hình quạt (ảnh 1)

a) Em hãy chỉ ra các thành phần của biểu đồ trên.

b) Trong biểu đồ trên, hình tròn được chia thành mấy hình quạt, mỗi hình quạt biểu diễn số liệu nào?

c) Em hãy lập bảng thống kê tỉ lệ các loại kem bán được trong một ngày của cửa hàng.

Xem đáp án » 14/05/2022 27

Câu 5:

Dựa vào biểu đồ Hình 5.16, em hãy cho biết trong 200 học sinh khối 7 của trường đó có khoảng bao nhiêu bạn thích đọc sách hoặc nghe nhạc trong thời gian rảnh rỗi.

Dựa vào biểu đồ Hình 5.16, em hãy cho biết trong 200 học sinh khối 7 của trường đó có khoảng bao nhiêu bạn (ảnh 1)

Xem đáp án » 14/05/2022 27

Câu 6:

Cho biểu đồ Hình 5.15.

 a) Hãy liệt kê ba nguồn điện chủ yếu của Việt Nam năm 2019.  b) Biết sản lượng điện của Việt Nam năm 2019 là 240,1 . 109 kWh (ảnh 1)

a) Hãy liệt kê ba nguồn điện chủ yếu của Việt Nam năm 2019.

b) Biết sản lượng điện của Việt Nam năm 2019 là 240,1 . 109 kWh. Em hãy cho biết trong năm này Việt Nam đã nhập khẩu bao nhiêu kWh điện.

Xem đáp án » 14/05/2022 26

Câu 7:

Biểu đồ Hình 5.6 cho biết tỉ lệ thí sinh được trao huy chương các loại trong một cuộc thi.

 Em hãy cho biết:  a) Hai loại huy chương nào có cùng tỉ lệ thí sinh được trao (ảnh 1)

Em hãy cho biết:

a) Hai loại huy chương nào có cùng tỉ lệ thí sinh được trao?

b) Số thí sinh không có huy chương chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm? Em có nhận xét gì về phần hình quạt biểu diễn tỉ lệ này?

Xem đáp án » 14/05/2022 24

Bình luận


Bình luận