Câu hỏi:

15/05/2022 31

Bảng thống kê sau đây cho biết thành tích của một vận động viên chạy cự li 1500m trong thời gian luyện tập từ tuần 1 đến tuần 7.

Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng số liệu trên (ảnh 1)

Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng số liệu trên.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn tuần, trục đứng biểu diễn thành tích.

Do thành tích lớn nhất là 8, thấp nhất là 6 và có thành tích 6,5 nên ở trục đứng ta chọn đơn vị là 0,5 và giá trị lớn nhất là 9.

Bước 2. Với mỗi tuần trên trục ngang, thành tích của vận động viên tại tuần đó được biểu diễn bởi một điểm.

Bước 3. Nối các điểm liên tiếp với nhau bằng các đoạn thẳng.

Bước 4. Ghi chú thích cho các trục, điền giá trị tại các điểm (nếu cần) và đặt tên cho biểu đồ để hoàn thiện biểu đồ.

Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng số liệu trên (ảnh 2)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hai biểu đồ biểu diễn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam qua các năm (H.5.31).

Theo em, để thấy rõ hơn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng tăng, ta nên dùng biểu đồ nào (ảnh 1)

Theo em, để thấy rõ hơn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng tăng, ta nên dùng biểu đồ nào?

Xem đáp án » 15/05/2022 31

Câu 2:

Biểu đồ Hình 5.33 cho biết số dân của ba châu lục gồm châu Phi, châu Mĩ và châu Âu trong một số năm.

a) Cho biết xu hướng tăng, giảm về số dân của mỗi châu lục theo thời gian.

b) Trong ba châu lục trên, châu lục nào có số dân cao nhất, thấp nhất trong các năm từ 1950 đến 1980?

c) Từ năm 1950 đến 1980, số dân của châu lục nào tăng chậm nhất?

a) Cho biết xu hướng tăng, giảm về số dân của mỗi châu lục theo thời gian.  b) Trong ba châu lục trên, châu lục nào có số dân cao nhất (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 31

Câu 3:

Quan sát biểu đồ (H.5.21).

Số dân của Việt Nam tăng hay giảm qua các năm từ 1979 đến 2019?

Xem đáp án » 15/05/2022 28

Câu 4:

Bảng sau cho biết nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội vào một ngày mùa thu.

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên (ảnh 1)

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên.

Xem đáp án » 15/05/2022 28

Câu 5:

Biểu đồ Hình 5.32 cho biết kỉ lục thế giới về thời gian chạy cự li 100m trong các năm từ 1912 đến 2009.

a) Kỷ lục thế giới về chạy cự li 100m đạt được ở năm 1991 là bao nhiêu giây?  b) Từ năm 1912 đến 2009, kỉ lục thế giới về chạy cự li (ảnh 1)

a) Kỷ lục thế giới về chạy cự li 100m đạt được ở năm 1991 là bao nhiêu giây?

b) Từ năm 1912 đến 2009, kỉ lục thế giới về chạy cự li 100m đã giảm được bao nhiêu giây?

Xem đáp án » 15/05/2022 26

Câu 6:

Biểu đồ Hình 5.25 cho biết số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong những năm gần đây.

 a) Năm 2018 có bao nhiêu lượt khách quốc tế đến Việt Nam?  b) Từ năm 2015 đến năm 2019, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam có xu hướng tăng hay giảm (ảnh 1)

a) Năm 2018 có bao nhiêu lượt khách quốc tế đến Việt Nam?

b) Từ năm 2015 đến năm 2019, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam có xu hướng tăng hay giảm?

c) Em có biết vì sao số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2020 tại giảm mạnh không?

Xem đáp án » 15/05/2022 25

Bình luận


Bình luận