Câu hỏi:

15/05/2022 17

Số trận thắng của một đội bóng trong 8 năm từ năm 2013 đến năm 2020 được cho như sau:

36      42      15      23      25      35      32      20.

a) Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dãy số liệu trên.

b) Cho biết số trận thắng của đội bóng này trong các năm có xu hướng tăng hay giảm?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a)

Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn năm, trục đứng biểu diễn số trận thắng.

Do số trận thắng cao nhất là 42, thấp nhất là 15 nên ở trục đứng ta chọn đơn vị là 2 trận thắng và giá trị lớn nhất là 44.

Bước 2. Với mỗi thời điểm trên trục ngang, số trận thắng tại mỗi năm được biểu diễn bởi một điểm.

Bước 3. Nối các điểm liên tiếp với nhau bằng các đoạn thẳng.

Bước 4. Ghi chú thích cho các trục, điền giá trị tại các điểm (nếu cần) và đặt tên cho biểu đồ để hoàn thiện.

Ta có biểu đồ như sau:

a) Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dãy số liệu trên.  b) Cho biết số trận thắng của đội bóng này trong các năm có xu hướng tăng hay giảm (ảnh 1)

 

b) Số trận thắng của đội bóng này từ năm 2013 đến năm 2014 có xu hướng tăng.

Số trận thắng của đội bóng này từ năm 2014 đến năm 2015 có xu hướng giảm.

Số trận thắng của đội bóng này từ năm 2015 đến năm 2018 có xu hướng tăng.

Số trận thắng của đội bóng này từ năm 2018 đến năm 2020 có xu hướng giảm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hai biểu đồ biểu diễn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam qua các năm (H.5.31).

Theo em, để thấy rõ hơn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng tăng, ta nên dùng biểu đồ nào (ảnh 1)

Theo em, để thấy rõ hơn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng tăng, ta nên dùng biểu đồ nào?

Xem đáp án » 15/05/2022 28

Câu 2:

Bảng sau cho biết nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội vào một ngày mùa thu.

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên (ảnh 1)

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên.

Xem đáp án » 15/05/2022 27

Câu 3:

Quan sát biểu đồ (H.5.21).

Số dân của Việt Nam tăng hay giảm qua các năm từ 1979 đến 2019?

Xem đáp án » 15/05/2022 26

Câu 4:

Bảng thống kê sau đây cho biết thành tích của một vận động viên chạy cự li 1500m trong thời gian luyện tập từ tuần 1 đến tuần 7.

Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng số liệu trên (ảnh 1)

Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng số liệu trên.

Xem đáp án » 15/05/2022 26

Câu 5:

Biểu đồ Hình 5.33 cho biết số dân của ba châu lục gồm châu Phi, châu Mĩ và châu Âu trong một số năm.

a) Cho biết xu hướng tăng, giảm về số dân của mỗi châu lục theo thời gian.

b) Trong ba châu lục trên, châu lục nào có số dân cao nhất, thấp nhất trong các năm từ 1950 đến 1980?

c) Từ năm 1950 đến 1980, số dân của châu lục nào tăng chậm nhất?

a) Cho biết xu hướng tăng, giảm về số dân của mỗi châu lục theo thời gian.  b) Trong ba châu lục trên, châu lục nào có số dân cao nhất (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 25

Câu 6:

Biểu đồ Hình 5.32 cho biết kỉ lục thế giới về thời gian chạy cự li 100m trong các năm từ 1912 đến 2009.

a) Kỷ lục thế giới về chạy cự li 100m đạt được ở năm 1991 là bao nhiêu giây?  b) Từ năm 1912 đến 2009, kỉ lục thế giới về chạy cự li (ảnh 1)

a) Kỷ lục thế giới về chạy cự li 100m đạt được ở năm 1991 là bao nhiêu giây?

b) Từ năm 1912 đến 2009, kỉ lục thế giới về chạy cự li 100m đã giảm được bao nhiêu giây?

Xem đáp án » 15/05/2022 23

Câu 7:

Biểu đồ Hình 5.25 cho biết số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong những năm gần đây.

 a) Năm 2018 có bao nhiêu lượt khách quốc tế đến Việt Nam?  b) Từ năm 2015 đến năm 2019, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam có xu hướng tăng hay giảm (ảnh 1)

a) Năm 2018 có bao nhiêu lượt khách quốc tế đến Việt Nam?

b) Từ năm 2015 đến năm 2019, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam có xu hướng tăng hay giảm?

c) Em có biết vì sao số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2020 tại giảm mạnh không?

Xem đáp án » 15/05/2022 20

Bình luận


Bình luận