Câu hỏi:

15/05/2022 21

Biểu đồ đoạn thẳng Hình 5.40 cho biết số dân và dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ đến năm 2050.

Từ biểu đồ trên, em hãy dự đoán:  a) Năm 2020, số dân nước nào lớn hơn, tương ứng là khoảng bao nhiêu tỉ người (ảnh 1)

Từ biểu đồ trên, em hãy dự đoán:

a) Năm 2020, số dân nước nào lớn hơn, tương ứng là khoảng bao nhiêu tỉ người?

b) Đến khoảng năm nào thì số dân hai nước bằng nhau?

c) Xác định xu thế tăng, giảm dân số của mỗi nước trong quá khứ và trong tương lai.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Năm 2020, số dân của Trung Quốc lớn hơn, tương ứng 1,44 tỉ người.

b) Đến khoảng năm 2025 thì số dân hai nước bằng nhau.

c) Từ năm 2000 đến năm 2050, số dân của Ấn Độ ở xu hướng tăng nhanh.

Từ năm 2000 đến năm 2030, số dân của Trung Quốc ở xu hướng tăng chậm.

Từ năm 2030 đến năm 2050, số dân của Trung Quốc ở xu hướng giảm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hai biểu đồ sau:

a) Mỗi biểu đồ trên cho biết những thông tin gì?  b) Cho biết năm 2019, GDP của Việt Nam là bao nhiêu tỉ đô la (ảnh 1)

a) Mỗi biểu đồ trên cho biết những thông tin gì?

b) Cho biết năm 2019, GDP của Việt Nam là bao nhiêu tỉ đô la. Mỗi khu vực kinh tế đóng góp bao nhiêu tỉ đô la?

Xem đáp án » 15/05/2022 24

Câu 2:

Một nhóm nghiên cứu đã khảo sát về mơ ước nghề nghiệp của các bạn học sinh khối 7 của một tỉnh và thu được kết quả như các biểu đồ Hình 5.37.

a) Lập bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam, nữ.  b) Liệt kê những nghề có tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam (ảnh 1)

a) Lập bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam, nữ.

b) Liệt kê những nghề có tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam.

c) Một trường Trung học của tỉnh này có 250 học sinh khối 7, gồm 130 bạn nam và 120 bạn nữ, hãy dự đoán số bạn có mơ ước trở thành giáo viên.

Xem đáp án » 15/05/2022 13

Câu 3:

Để biểu diễn dữ liệu trong các tình huống sau, em sẽ chọn loại biểu đồ nào?

a) Tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam;

b) Sự thay đổi giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay.

Xem đáp án » 15/05/2022 11

Bình luận


Bình luận