Câu hỏi:

15/05/2022 22

Read the text again and answer the questions. (Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Most people think that housework is boring and is the responsibility of wives and mothers only.

2. They want to give their children more time to play or study.

3. These are doing the laundry, cleaning the house, and taking care of others.

4. They learn that they have to try to finish their tasks even though they do not enjoy doing them.

5. Because children learn to appreciate all the hard work their parents do around the house for them.

Hướng dẫn dịch:

1. Hầu hết mọi người nghĩ gì về công việc nhà?     

- Hầu hết mọi người đều cho rằng công việc nội trợ thật nhàm chán và chỉ là trách nhiệm của những người vợ, người mẹ.

2. Tại sao nhiều bậc cha mẹ không bắt con cái làm việc nhà?

- Họ muốn cho con cái của họ nhiều thời gian hơn để chơi hoặc học.

3. Một số kỹ năng sống quan trọng mà trẻ em có thể học được khi làm việc nhà là gì?

- Đây là công việc giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc người khác.

4. Trẻ em học được gì khi hoàn thành các công việc gia đình mà chúng không thích?

- Họ học được rằng họ phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình mặc dù họ không thích làm chúng.

5. Tại sao chia sẻ việc nhà củng cố mối dây liên kết gia đình?

- Bởi vì trẻ em học cách đánh giá cao tất cả những công việc khó khăn mà cha mẹ chúng làm quanh nhà cho chúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Work in pairs. Discuss the question. (Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi.)

What benefits do you think you can get from sharing housework?

Xem đáp án » 15/05/2022 30

Câu 2:

Read the text and tick (V) the appropriate meanings of the highlighted words (Đọc văn bản và tích nghĩa thích hợp của các từ được tô sáng)

Xem đáp án » 15/05/2022 27

Câu 3:

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi.)

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. (Làm việc theo cặp (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 20

Bình luận


Bình luận