Câu hỏi:

15/05/2022 23

Read Joey’s email about his family routines and complete the table with the information from it (Đọc email của Joey về các thói quen của gia đình anh ấy và hoàn thành bảng với thông tin từ đó)

Tới: dong@webmail.com

Tiêu đề: Những thói quen của gia đình tôi

Chào Đông,

Làm thế nào bạn nhận được trên? Trong email cuối cùng của bạn, bạn đã hỏi tôi về thói quen của gia đình tôi. Chà, chúng tôi có khá nhiều thói quen giúp chúng tôi học các kỹ năng sống và xây dựng mối quan hệ gia đình, nhưng tôi sẽ cho bạn biết về ba thói quen chính.

Đầu tiên, gia đình tôi luôn ăn tối cùng nhau. Bữa tối rất quan trọng đối với chúng tôi vì chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm hàng ngày và nói về những tin tức mới nhất. Thứ hai, chúng tôi cùng nhau xem chương trình trò chơi yêu thích trên TV vào mỗi tối thứ Sáu. Chúng tôi thảo luận về các câu hỏi và đoán câu trả lời. Thật là vui mỗi khi chúng tôi nhận được câu trả lời chính xác. Thứ ba, cứ hai tuần một lần, vào thứ bảy, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Chúng tôi lập một danh sách tất cả các công việc nhà. Mỗi người chúng ta sau đó chọn một hoặc hai công việc gia đình theo sự lựa chọn cá nhân. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi chúng tôi nhìn thấy ngôi nhà của mình sạch sẽ không tì vết vào cuối ngày.

Bạn có thói quen gia đình tương tự không? Tôi muốn biết về gia đình của bạn.

Vui lòng trả lời sớm.

Tốt nhất,

Joey

Read Joey’s email about his family routines and complete the table with the information (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Read Joey’s email about his family routines and complete the table with the information (ảnh 2)
Hướng dẫn dịch 
Read Joey’s email about his family routines and complete the table with the information (ảnh 3)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Complete the email about Dong's family routines using the information in the box (Hoàn thành email về các thói quen trong gia đình của Đông bằng cách sử dụng thông tin trong hộp)

Complete the email about Dong's family routines using the information in the box (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 32

Câu 2:

Work in groups. Which of the following activities in the pictures do you think can be family routines (Làm việc nhóm. Bạn nghĩ những hoạt động nào sau đây trong các bức tranh có thể là thói quen của gia đình)

Work in groups. Which of the following activities in the pictures do you think can be (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 26

Bình luận


Bình luận