Câu hỏi:

16/05/2022 27

Trong tầng đối lưu, ở chân một dãy núi có độ cao 143m, nhiệt độ không khí đo được là 30oC. Thì ở đỉnh núi cao 3143 m có nhiệt độ bao nhiêu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Trong tầng đối lưu, càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm. Trung bình cứ lên cao 100m, nhiệt độ không khí giảm 0,6oC.

- Vậy khoảng cách chênh lệch từ chân núi lên đến đỉnh núi là: 3143 – 143 = 3000m

- Từ chân núi đến đỉnh núi nhiệt độ giảm: 3000:100 x 0,6 = 18oC

- Nhiệt độ tại đỉnh núi là: 30 – 18 = 12 oC.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy bay thương mại thường bay trong tầng nào của khí quyển?

Xem đáp án » 16/05/2022 47

Câu 2:

Đặc điểm nào có ở tầng đối lưu?

Xem đáp án » 16/05/2022 43

Câu 3:

Trong các đặc điểm sau, đâu không phải đặc điểm của tầng đối lưu?

Xem đáp án » 16/05/2022 41

Câu 4:

Tại sao trong tầng đối lưu, càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm?

Xem đáp án » 16/05/2022 35

Câu 5:

Tầng ô-zôn không có vai trò nào đối với sự sống trên Trái Đất?

Xem đáp án » 16/05/2022 35

Câu 6:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Tầng bình lưu là nơi sinh ta hầu hết các hiện tượng như: mây, mưa, gió, bão, sét,....”.  Nhận định trên đúng hay sai?

Xem đáp án » 16/05/2022 35

Bình luận


Bình luận