Câu hỏi:

16/05/2022 17

Khối khí lục địa hình thành ở cực có đặc điểm?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Các khối khí lục địa có tính chất khô.

- Các khối khí cực có đặc điểm lạnh và khô.

=>Khối khí lục địa hình thành ở cực có đặc điểm: Lạnh và khô.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy bay thương mại thường bay trong tầng nào của khí quyển?

Xem đáp án » 16/05/2022 48

Câu 2:

Đặc điểm nào có ở tầng đối lưu?

Xem đáp án » 16/05/2022 45

Câu 3:

Trong các đặc điểm sau, đâu không phải đặc điểm của tầng đối lưu?

Xem đáp án » 16/05/2022 41

Câu 4:

Tầng ô-zôn không có vai trò nào đối với sự sống trên Trái Đất?

Xem đáp án » 16/05/2022 36

Câu 5:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Tầng bình lưu là nơi sinh ta hầu hết các hiện tượng như: mây, mưa, gió, bão, sét,....”.  Nhận định trên đúng hay sai?

Xem đáp án » 16/05/2022 36

Câu 6:

Tại sao trong tầng đối lưu, càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm?

Xem đáp án » 16/05/2022 35

Câu 7:

Trong tầng đối lưu, ở chân một dãy núi có độ cao 143m, nhiệt độ không khí đo được là 30oC. Thì ở đỉnh núi cao 3143 m có nhiệt độ bao nhiêu?

Xem đáp án » 16/05/2022 28

Bình luận


Bình luận