Câu hỏi:

16/05/2022 14

Đặc điểm nào sau đây không phải của các khối khí?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Các khối khí lục địa có tính chất khô.

- Các khối khí cực có đặc điểm lạnh và khô.

=>Khối khí lục địa hình thành ở cực có đặc điểm: Lạnh và khô.

Đáp án cần chọn là: DCâu 14. Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cho nhận định sau: “Khối khí lạnh thường hình thành ở các vĩ độ cao”

Ở các vĩ độ cao, do góc chiếu của tia sáng Mặt Trời nhỏ, lượng nhiệt nhận được của mặt đất ít, nên hình thành khối khí lạnh. Nhận định này đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy bay thương mại thường bay trong tầng nào của khí quyển?

Xem đáp án » 16/05/2022 54

Câu 2:

Đặc điểm nào có ở tầng đối lưu?

Xem đáp án » 16/05/2022 48

Câu 3:

Trong các đặc điểm sau, đâu không phải đặc điểm của tầng đối lưu?

Xem đáp án » 16/05/2022 44

Câu 4:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Tầng bình lưu là nơi sinh ta hầu hết các hiện tượng như: mây, mưa, gió, bão, sét,....”.  Nhận định trên đúng hay sai?

Xem đáp án » 16/05/2022 40

Câu 5:

Tầng ô-zôn không có vai trò nào đối với sự sống trên Trái Đất?

Xem đáp án » 16/05/2022 37

Câu 6:

Tại sao trong tầng đối lưu, càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm?

Xem đáp án » 16/05/2022 36

Câu 7:

Trong tầng đối lưu, ở chân một dãy núi có độ cao 143m, nhiệt độ không khí đo được là 30oC. Thì ở đỉnh núi cao 3143 m có nhiệt độ bao nhiêu?

Xem đáp án » 16/05/2022 29

Bình luận


Bình luận