Câu hỏi:

18/06/2019 1,949

Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần có biểu thức i = 22cos(100πt - π/3) (A, s). Biết độ tự cảm của cuộn dây là L = 23/π H, vào thời điểm t cường độ dòng điện trong mạch là i = 2 A và đang tăng . Điện áp giữa hai đẩu đoạn mạch tại thời điểm là: t + 1/40 (s)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là : u = U0cos(ωt + φ).Cường độ dòng điện tức thời có biểu thức i = I0cos(ωt + α) Các đại lượng I0 và α nhận giá trị nào sau đây:

Xem đáp án » 18/06/2019 8,628

Câu 2:

Hai tụ điện có điện dung C1 và C2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều có dung kháng là:

Xem đáp án » 18/06/2019 8,369

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn thuần cảm?

Xem đáp án » 18/06/2019 7,899

Câu 4:

Trong hiện tượng nào dưới đây chắc chắn không có sự tỏa nhiệt do hiệu ứng Jun – Lenxơ?

Xem đáp án » 18/06/2019 5,717

Câu 5:

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu điện trở R1 thì cường độ dòng điện qua R1 là i1 = I01 cosωt (A). Nếu đặt điện áp nói trên vào hai đầu điện trở R2 thì biểu thức cường độ dòng điện qua R2 là :

Xem đáp án » 18/06/2019 4,273

Câu 6:

Đặt vào cuộn cảm L = 0,5/π H, một điện áp xoay chiều u = 1202cos1000πt V. Cường độ dòng điện qua mạch có dạng:

Xem đáp án » 18/06/2019 3,387

Câu 7:

Đặt vào hai đầu một tụ điện điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos ωt..Điện áp và cường độ dòng điện qua tụ điện tại thời điểm t1, t2 tương ứng lần lượt là: u1= 60 V; i1 = 3 A; u2 = 602 V ; i2 = 2 A . Biên độ của điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện qua bản tụ lần lượt là :

Xem đáp án » 18/06/2019 3,347

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK