Câu hỏi:

18/06/2019 1,354

Đặt điện áp u = Ucos(100πt – π/3) (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/2π (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A. Giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là : u = U0cos(ωt + φ).Cường độ dòng điện tức thời có biểu thức i = I0cos(ωt + α) Các đại lượng I0 và α nhận giá trị nào sau đây:

Xem đáp án » 18/06/2019 8,677

Câu 2:

Hai tụ điện có điện dung C1 và C2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều có dung kháng là:

Xem đáp án » 18/06/2019 8,385

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn thuần cảm?

Xem đáp án » 18/06/2019 7,944

Câu 4:

Trong hiện tượng nào dưới đây chắc chắn không có sự tỏa nhiệt do hiệu ứng Jun – Lenxơ?

Xem đáp án » 18/06/2019 5,742

Câu 5:

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu điện trở R1 thì cường độ dòng điện qua R1 là i1 = I01 cosωt (A). Nếu đặt điện áp nói trên vào hai đầu điện trở R2 thì biểu thức cường độ dòng điện qua R2 là :

Xem đáp án » 18/06/2019 4,280

Câu 6:

Đặt vào cuộn cảm L = 0,5/π H, một điện áp xoay chiều u = 1202cos1000πt V. Cường độ dòng điện qua mạch có dạng:

Xem đáp án » 18/06/2019 3,388

Câu 7:

Đặt vào hai đầu một tụ điện điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos ωt..Điện áp và cường độ dòng điện qua tụ điện tại thời điểm t1, t2 tương ứng lần lượt là: u1= 60 V; i1 = 3 A; u2 = 602 V ; i2 = 2 A . Biên độ của điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện qua bản tụ lần lượt là :

Xem đáp án » 18/06/2019 3,350

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK