Câu hỏi:

18/06/2019 887

Một khung dây gồm hai vòng dây có diện tích S = 100 cm2 và điện trở của khung là R = 0,45 Ω, quay đều với tốc độ góc ω = 100 rad/s trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1 T xung quanh một trục nằm trong mặtt phẳng vòng dây và vuông góc với các đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa ra trong vòng dây khi nó quay được 1000 vòng là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là : u = U0cos(ωt + φ).Cường độ dòng điện tức thời có biểu thức i = I0cos(ωt + α) Các đại lượng I0 và α nhận giá trị nào sau đây:

Xem đáp án » 18/06/2019 8,697

Câu 2:

Hai tụ điện có điện dung C1 và C2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều có dung kháng là:

Xem đáp án » 18/06/2019 8,391

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn thuần cảm?

Xem đáp án » 18/06/2019 7,960

Câu 4:

Trong hiện tượng nào dưới đây chắc chắn không có sự tỏa nhiệt do hiệu ứng Jun – Lenxơ?

Xem đáp án » 18/06/2019 5,753

Câu 5:

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu điện trở R1 thì cường độ dòng điện qua R1 là i1 = I01 cosωt (A). Nếu đặt điện áp nói trên vào hai đầu điện trở R2 thì biểu thức cường độ dòng điện qua R2 là :

Xem đáp án » 18/06/2019 4,282

Câu 6:

Đặt vào cuộn cảm L = 0,5/π H, một điện áp xoay chiều u = 1202cos1000πt V. Cường độ dòng điện qua mạch có dạng:

Xem đáp án » 18/06/2019 3,392

Câu 7:

Đặt vào hai đầu một tụ điện điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos ωt..Điện áp và cường độ dòng điện qua tụ điện tại thời điểm t1, t2 tương ứng lần lượt là: u1= 60 V; i1 = 3 A; u2 = 602 V ; i2 = 2 A . Biên độ của điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện qua bản tụ lần lượt là :

Xem đáp án » 18/06/2019 3,353

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK