Câu hỏi:

17/05/2022 23

Thông điệp được gửi gắm trong văn bảnCon chào mào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thông điệp được gửi gắm trong văn bản Con chào mào là tình yêu thiên nhiên và bảo vệ động vật

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong văn bản Con chào mào, chiếc lồng trong ý nghĩ của nhà thơ biểu tượng cho điều gì?

Xem đáp án » 17/05/2022 33

Câu 2:

Chi tiết con chào mào hót ở trên cây cao có tác dụng gì?

Xem đáp án » 17/05/2022 32

Câu 3:

Trong văn bản Con chào mào, lúc chào mào cất cánh, tác giả đã có hành động gì?

Ôm khung nắng, khung gió

Đuổi theo chào mào

Vứt chiếc lồng

Xem đáp án » 17/05/2022 30

Câu 4:

Trong văn bản Con chào mào, trong ý nghĩ, nhà thơ đã vẽ vật gì?

Xem đáp án » 17/05/2022 29

Câu 5:

Đâu không phải ý nghĩa của việc lặp lại câu thơ "triu... uýt... huýt... tu hiu..."?

Xem đáp án » 17/05/2022 28

Câu 6:

Con chào mào xuất hiện trong bài thơ với đặc điểm gì?

Xem đáp án » 17/05/2022 26

Câu 7:

Trong văn bản Con chào mào, tác giả đã suy nghĩ trong một không gian vô tăm tích, không gian này thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 17/05/2022 25

Bình luận


Bình luận