Câu hỏi:

17/05/2022 39

Sắp xếp các bước dưới đây để đúng với trình tự viết bài văn thuyết minh:

Lựa chọn trật tự sắp xếp các thông tin

Tìm các thông tin về sự kiện

Sử dụng chữ viết và hình ảnh để trình bày

Xác định sự kiện cần thuật lại

Trình bày theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các bước:

Xác định sự kiện cần thuật lại

Tìm các thông tin về sự kiện

Lựa chọn trật tự sắp xếp các thông tin

Sử dụng chữ viết và hình ảnh để trình bày

Trình bày theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thuyết minh thuật lại một sự kiện được hiểu là:

Xem đáp án » 17/05/2022 56

Câu 2:

Sắp xếp các bước chuẩn bị viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự việc sao cho hợp lí.

Thu thập thông tin về sự kiện từ các nguồn khác nhau như sách báo, internet,...

Dự kiến cách trình bày bài viết: theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin.

Chọn sự kiện để thuật lại. 

Dự kiến bố cục của bài

Xem đáp án » 17/05/2022 42

Câu 3:

Đâu không phải yêu cầu khi viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện

Xem đáp án » 17/05/2022 39

Câu 4:

Thuyết minh là gì?

Xem đáp án » 17/05/2022 37

Câu 5:

Văn bản nào dưới đây là văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện?

Xem đáp án » 17/05/2022 35

Câu 6:

Khi viết bài văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện, có thể viết theo những hình thức nào?

Viết tay

Thiết kế văn bản trên máy tính

Viết lên bảng

Viết lên tường

Viết ra cát

Xem đáp án » 17/05/2022 34

Bình luận


Bình luận