Câu hỏi:

17/05/2022 36

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi kể lại một truyền thuyết, em không cần bám sát các sự kiện chính của truyện.”

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Sai

- Khi kể, em cần bám sát các sự kiện chính của truyện, nhưng cũng có thể sáng tạo thêm các chi tiết, hình ảnh, kết thúc truyện,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích, bài nói bao gồm mấy phần?

Xem đáp án » 17/05/2022 53

Câu 2:

Khi trình bày xong, em cần rút kinh nghiệm những gì?

Xem đáp án » 17/05/2022 47

Câu 3:

Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo đúng quy trình kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích:

Tìm ý và lập dàn ý

Kiểm tra và chỉnh sửa

Nói và nghe

Chuẩn bị

Xem đáp án » 17/05/2022 41

Câu 4:

Khi kể lại một truyện truyền thuyết, em có thể kết hợp với những yếu tố nào để bài trình bày hấp dẫn, sinh động hơn?

Xem đáp án » 17/05/2022 37

Câu 5:

Kể lại một truyện truyền thuyết được hiểu là:

Xem đáp án » 17/05/2022 34

Câu 6:

Có mấy cách để bắt đầu vào bài nói?

Xem đáp án » 17/05/2022 34

Bình luận


Bình luận