Câu hỏi:

17/05/2022 71

Đại dương có diện tích lớn nhất thế giới là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Diện tích của các đại dương: 

- Thái Bình Dương: 178,7triệu km2 (Lớn nhất thế giới)

- Đại Tây Dương: 91,6 triệu km2

- Ấn Độ Dương: 76,2 triệu km2

- Bắc Băng Dương: 14,8 triệu km2

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên thế giới có bao nhiêu đại dương?

Xem đáp án » 17/05/2022 58

Câu 2:

Thái Bình Dương” là tên gọi được đặt bởi nhà thám hiểm:

Xem đáp án » 17/05/2022 49

Câu 3:

Tìm 3 lỗi sai trong đoạn văn sau:

Đại dương thế giới là lớp nước liên tục, bao phủ hơn 90% diện tích bề mặt Trái Đất bao gồm 3 đại dương lớn: Thái Bình Dương, Tây Đại Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Xem đáp án » 17/05/2022 39

Câu 4:

Đại dương thế giới:

Là lớp nước liên tục

Bao phủ hơn 70% diện tích về mặt Trái Đất

Bao phủ hơn 70% diện tích bề mặt lục địa

Gồm 3 đại dương lớn

Gồm Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Xem đáp án » 17/05/2022 37

Câu 5:

Đại dương nào nằm gần với cực Bắc?

Xem đáp án » 17/05/2022 34

Câu 6:

Đại dương nào không tiếp giáp với châu Mỹ?

Xem đáp án » 17/05/2022 33

Bình luận


Bình luận