Câu hỏi:

17/05/2022 22

Thông tin được lưu trữ, trao đổi nhờ máy tính

1. Những thông tin nào của em và gia đình có thể được lưu trữ trong máy tính?

2. Theo em, những thông tin lưu trữ trong máy tính có thể gửi cho người khác được không? Nếu có thì gửi bằng cách nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Những thông tin của em và gia đình có thể được lưu trữ trong máy tính: Họ và tên, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, mật khẩu, ảnh gia đình, tài liệu học tập, …

2. Theo em, những thông tin lưu trữ trong máy tính có thể gửi cho người khác được. Có thể gửi bằng cách dùng USB, thẻ nhớ hoặc gửi qua Internet.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy lấy ví dụ về hậu quả của việc lộ thông tin cá nhân trên Internet mà em biết.

Xem đáp án » 17/05/2022 28

Câu 2:

Làm gì để bảo vệ thông tin của em và gia đình?

Em hãy thảo luận với các bạn trong nhóm để tìm ra cách bảo vệ thông tin lưu trữ trong máy tính hay trao đổi qua Internet.

Xem đáp án » 17/05/2022 24

Câu 3:

Mỗi phát biểu dưới đây là Đúng hay Sai?

a) Máy tính có thể lưu trữ thông tin cá nhân. Khi cần thiết, chúng ta có thể gửi những thông tin đó đến máy tính khác.

b) Chỉ có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính khi có kết nối Internet.

c) USB là thiết bị lưu trữ và trao đổi thông tin giữa các máy tính.

d) Máy tính không có khả năng lưu trữ giọng nói của em.

Xem đáp án » 17/05/2022 22

Câu 4:

Em muốn gửi ảnh đã lưu trong máy tính cho bạn. Em có thể sử dụng cách nào sau đây?

A. Nhờ người lớn gửi tệp ảnh qua thư điện tử.

B. Nhờ người lớn sao chép tệp ảnh vào USB, rồi gửi USB cho bạn.

C. Cả A và B.

Xem đáp án » 17/05/2022 21

Câu 5:

Khi có thông tin cá nhân của em hoặc gia đình em thì người xấu có thể:

A. Tìm đến em để thực hiện ý đồ xấu.

B. Đăng tin nói xấu em hay gia đình em trên Internet.

C. Mạo danh em hoặc các thành viên trong gia đình em để làm việc xấu.

D. Tất cả các ý trên.

Xem đáp án » 17/05/2022 21

Câu 6:

Em hãy kể tên ba ví dụ về thông tin của cá nhân hay gia đình có thể được lưu trữ trong máy tính.

Xem đáp án » 17/05/2022 21

Bình luận


Bình luận