Câu hỏi:

17/05/2022 38

Chia một việc thành những việc nhỏ hơn

Em hãy giúp bạn An chia việc đánh răng thành các bước, mỗi bước là một việc nhỏ hơn.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bước 1: Chuẩn bị:

    Bước 1.1: Lấy bàn chải đánh răng.

    Bước 1.2: Lấy kem đánh răng và cốc.

    Bước 1.3: Lấy cốc.

Bước 2: cho kem đánh răng vào bàn chải đánh răng.

Bước 3: Chải răng:

    Bước 3.1: Chải răng cửa.

    Bước 3.1: Chải răng hàm trái.

    Bước 3.1: Chải răng hàm phải.

Bước 4: Súc miệng.

Bước 5: Rửa sạch bàn chải.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trò chơi: Chia mỗi tổ thành hai nhóm: một nhóm nêu tên một việc và nhóm còn lại đưa ra các bước thực hiện việc đó. Ví dụ, một nhóm đưa ra việc vẽ một cái máy bay. Nhóm thứ hai liệt kê các bước cần thiết để vẽ máy bay. Đổi vai trò của hai nhóm trong lượt chơi tiếp theo. Sau hai lượt chơi, hai nhóm cùng thảo luận xem trình tự của các bước có thể thay đổi không.

Xem đáp án » 17/05/2022 34

Câu 2:

Các bước sau đây mô tả công việc gì? Em hãy nêu việc được thực hiện ở mỗi bước.
Các bước sau đây mô tả công việc gì? Em hãy nêu việc được thực hiện ở mỗi bước. (ảnh 1)
 

Xem đáp án » 17/05/2022 31

Câu 3:

Dựa vào hình vẽ sau, em hãy nêu các bước thực hiện vẽ máy bay.

Dựa vào hình vẽ sau, em hãy nêu các bước thực hiện vẽ máy bay. (ảnh 1)

Xem đáp án » 17/05/2022 28

Câu 4:

Em hãy chia việc chuẩn bị bài và đồ dùng học tập cho ngày hôm sau thành những việc nhỏ. Trong mỗi việc nhỏ, em hãy liệt kê các bước thực hiện.

Gợi ý: Những việc nhỏ: Xem trước bài học, chuẩn bị đồ dùng học tập, soạn sách vở theo thời khóa biểu…

Xem đáp án » 17/05/2022 27

Câu 5:

Rô-bốt có khả năng thực hiện các lệnh: tiến 1 ô, quay trái và quay phải.

a) Rô-bốt đang ở vị trí như Hình 83a, em hãy chỉ dẫn để rô-bốt di chuyển về đích (ô có cờ).

Rô-bốt có khả năng thực hiện các lệnh: tiến 1 ô, quay trái và quay phải. a) Rô-bốt đang ở vị trí như Hình 83a, em hãy chỉ dẫn để rô-bốt di chuyển về đích (ô có cờ). (ảnh 1)

b) Rô-bốt đang ở vị trí như Hình 83b, nhiệm vụ của rô-bốt là đến ô có quyển sách, rồi di chuyển về đích.

Rô-bốt có khả năng thực hiện các lệnh: tiến 1 ô, quay trái và quay phải. a) Rô-bốt đang ở vị trí như Hình 83a, em hãy chỉ dẫn để rô-bốt di chuyển về đích (ô có cờ). (ảnh 2)

Rô-bốt phải thực hiện những việc gì? Em hãy đưa ra chỉ dẫn giúp rô-bốt thực hiện những việc đó.

Xem đáp án » 17/05/2022 25

Câu 6:

Em hãy nêu ví dụ về một việc có thể chia thành những việc nhỏ hơn.

Xem đáp án » 17/05/2022 20

Bình luận


Bình luận