Câu hỏi:

17/05/2022 17

Công việc cần làm

Em hãy đọc đoạn hội thoại trên và cho biết:

1. Ba bạn An, Minh, khoa cần tạo ra sản phẩm gì?

2. Các bạn dựa vào những gì để tạo ra sản phẩm đó?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Ba bạn An, Minh, khoa cần tạo ra một bài trình chiếu để thuyết minh trước cả lớp về kế hoạch trồng hoa.

2. Các bạn dựa vào thông báo của nhà trường và kế hoạch của lớp để tạo ra sản phẩm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy ghép mỗi mục ở cột A với mục thích hợp ở cột B.

A

B

1) Cần chuẩn bị

a) Nội dung giới thiệu

b) Bài trình chiếu cảnh đẹp quê hương em

2) Kết quả

c) Phần mềm tạo bài trình chiếu

Xem đáp án » 17/05/2022 42

Câu 2:

Em hãy tạo bài trình chiếu trên máy tính theo nội dung ở mục 1 để trình bày ý tưởng trồng hoa trước cửa lớp.

Xem đáp án » 17/05/2022 32

Câu 3:

Trò chơi: Em làm rô-bốt.

Chuẩn bị: Vẽ một lưới hình vuông (mỗi ciều 5 ô) trên sàn và đánh dấu ô vuông ở chính giữa. Đặt đồ vật vào một số ô vuông của lưới như Hình 88.

Trò chơi: Em làm rô-bốt. Chuẩn bị: Vẽ một lưới hình vuông (mỗi ciều 5 ô) trên sàn và đánh dấu ô vuông ở chính giữa. Đặt đồ vật vào một số ô vuông của lưới như Hình 88. (ảnh 1)

Cách chơi: Trong thời gian 2 phút nhóm ba bạn A, B, C cùng chơi như sau:

+ A, B, C oẳn –tù-tì để chọn ra ai thua làm rô-bốt, ai thắng thì được chơi trước. Ví dụ, A thua cả B và C thì làm rô-bốt, B thắng C được chơi trước.

    + A đứng ở vuông chính giữa đóng vai rô-bốt. A chỉ thực hiện theo các lệnh: tiến 1 ô, quay trái và quay phải.

    + B chỉ dẫn để A di chuyển đến ô chứa một đồ vật, A nhặt đồ vật trong ô và đưa cho B, A vẫn đứng tại vị trí đó.

    + C chỉ dẫn để A lấy một đồ vật.

    + B và C tiếp tục trò chơi cho đến khi tất cả các đồ vật được nhặt hết hoặc kết thúc thời gian 2 phút.

Kết quả: Trong hai bạn B và C, bạn nào nhận được ít đồ vật hơn sẽ trở thành rô-bốt trong lần chơi tiếp theo.

Xem đáp án » 17/05/2022 31

Câu 4:

Em hãy chuẩn bị nội dung giới thiệu cảnh đẹp quê hương em

Xem đáp án » 17/05/2022 29

Câu 5:

Em hãy tạo bài trình chiếu trên máy tính với nội dung đã chuẩn bị ở câu 2.

Xem đáp án » 17/05/2022 26

Câu 6:

Trong các việc nhỏ để xây dựng bài trình chiếu ở trên, việc nào cần sử dụng máy tính?

Xem đáp án » 17/05/2022 23

Bình luận


Bình luận