Câu hỏi:

18/05/2022 13

Vote for the best poster (Bình chọn cho áp phích tốt nhất)

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Project có đáp án !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đang cập nhật

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose one of your favourite films and design a poster for it, including (Chọn một trong những bộ phim yêu thích của bạn và thiết kế áp phích cho bộ phim đó, bao gồm)

- name of the film (tên phim)

- type of film (thể loại phim)

- its director and main actors/ actresses (đạo diễn và các diễn viên nam/ nữ chính)

- a short summary (tóm tắt ngắn)

- your overall opinion about the film (ý kiến chung của bạn về phim)

- the showtime and cinema (thời gian chiếu và rạp chiếu phim)

- pictures or photos to illustrate the film (tranh hoặc ảnh để minh họa cho phim)

Xem đáp án » 18/05/2022 21

Câu 2:

Organise them into an exhibition (Tổ chức chúng thành một cuộc triển lãm)

Xem đáp án » 18/05/2022 14

Bình luận


Bình luận