Câu hỏi:

18/05/2022 18

Tham gia trồng, chăm sóc cây trong khuôn viên nhà trường hoặc khu vực em sinh sống theo kĩ thuật đã học.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Trồng cây trong khuôn viên trường hoặc nơi em sống bằng cây con có bầu theo 6 bước:

- Bước 1: Tạo lỗ trong hố đất có chiều sâu lớn hơn chiều cao của bầu

- Bước 2: Rạch bỏ vỏ bầu

- Bước 3: Đặt bầu vào lỗ trong hố

- Bước 4: Lấp và nén đất lần 1

- Bước 5: Lấp và nén đất lần 2

- Bước 6: Vun gốc

* Chăm sóc cây trong khuôn viên trường hoặc nơi em sinh sống bằng những công việc sau:

- Làm hàng rào bảo vệ

- Làm cỏ

- Tỉa và dặm cây

- Xới đất và vun gốc

- Bón phân

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát Hình 8.1 và xác định các bước theo quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu phù hợp với từng nội dung theo mẫu bảng dưới đây

Quan sát Hình 8.1 và xác định các bước theo quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu phù hợp với từng nội dung theo mẫu bảng dưới đây (ảnh 1)

Quan sát Hình 8.1 và xác định các bước theo quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu phù hợp với từng nội dung theo mẫu bảng dưới đây (ảnh 2)

 

Xem đáp án » 18/05/2022 40

Câu 2:

Quan sát Hình 8.4 và nêu các công việc chăm sóc cây rừng phù hợp với từng ảnh trong hình.

Quan sát Hình 8.4 và nêu các công việc chăm sóc cây rừng phù hợp với từng ảnh trong hình (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 26

Câu 3:

Thời gian nào trong năm là thích hợp nhất để trồng rừng? Quy trình trồng rừng được thực hiện như thế nào? Sau khi trồng, cần phải chăm sóc và bảo vệ như thế nào để cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt?

Xem đáp án » 18/05/2022 24

Câu 4:

Hãy sắp xếp các ảnh trong Hình 8.2 theo thứ tự các bước trong quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần.

Hãy sắp xếp các ảnh trong Hình 8.2 theo thứ tự các bước trong quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 24

Câu 5:

Sử dụng các cụm từ gợi ý sau đây để điền vào từng bước thích hợp trong Hình 8.2: đặt cây vào hố, đào hố trồng cây, nén đất, vun gốc, lấp đất kín gốc cây.

Sử dụng các cụm từ gợi ý sau đây để điền vào từng bước thích hợp trong Hình 8.2: đặt cây vào hố, đào hố trồng cây, nén đất, vun gốc, lấp đất kín gốc cây (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 22

Câu 6:

Sử dụng internet, sách, báo, … để tìm hiểu về các loại cây thường được dùng để trồng rừng

Xem đáp án » 18/05/2022 22

Bình luận


Bình luận